Otevřené vyučování pro žáky 5. tříd a jejich rodiče

Čtvrtek, 21.3.2013 v 16:00

 

 

Vážení rodiče žáků 5. tříd,

 

zveme Vás na odpolední program 5. tříd uspořádaný u příležitosti letošního dne otevřených dveří v naší škole. Při programu si páťáci vyzkouší jak své znalosti a dovednosti z prvního stupně uplatní na druhém stupni základní školy (event. nižším stupni gymnázia). Rodiče se budou moci spolu se svými dětmi seznámit se stylem práce na vyšším stupni školy. V druhé části odpoledne se žáci mohou podle svých zájmů spolu s Vámi zapojit do aktivit výchovného charakteru.

Na úvod budou rodiče informováni o možnostech pokračování školní docházky v naší škole a budou jim také zodpovězeny eventuální dotazy o přijímacím řízení do osmiletých gymnázií.

 

 

 

PhDr. Petr Vodsloň v.r.

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Program:

 

16:00

Beseda s rodiči o přestupu žáků z 1. na 2. stupeň, o přijímacím řízení do gymnázií a o školním vzdělávacím programu druhého stupně naší školy

PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy

Mgr. Ivana Fučíková, výchovná poradkyně

Třídní učitelé budoucích 6. tříd

Kinosál

16:30 – 16:45

Vyučování „druhého“ cizího jazyka

  • německý jazyk

Miroslava Novotná

B 227

  • francouzský jazyk

Bc. Anna Šinorová

B 229

  • ruský jazyk

Mgr. Marcela Pískatá

B 331

16:50 – 17:05

Vyučování na 2. stupni – ukázka práce žáků ve vyučování

  • zeměpis (vlastivěda)

PhDr. Petr Vodsloň

B 227

  • matematika

Mgr. Jaromír Frič

B 229

  • přírodopis

RNDr. Marcela Plesníková

B 331

 

Žáci se do jednotlivých skupin předem zapíší podle zájmu, společná účast rodičů s dětmi je žádoucí

 

Od 17:10 - ukázky z předmětů výchovného zaměření na druhém stupni

Chemické pokusy                Mgr. Helena Suchá             Učebna č. 337

Sportovní soutěže               Mgr. Libuše Tumová,          Tělocvična

Mgr. Miroslav Vaculík

Praktické činnosti (vaření)  Mgr. Jarmila Žippaiová      Učebna č. 135 (cvičný byt)