rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Elektronická ŽK
Společensky odpovědná organizace 2016
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel(zavinac)fzsmeziskolami.cz
kancelar(zav)fzsmeziskolami.cz
fb
http://www.skaktis.cz/
Integrační centrum Praha
http://www.detizdravipraha.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Aktuality, akce
Nepovinné vyučování žáků 1. stupně od 25.5. do konce školního roku
Nepovinné vyučování žáků 1. stupně od 25.5. do konce školního roku - skupiny, učebny, nástupy do školy a odchody ze školy naleznete zde.

Žák, který bude odcházet po ukončení výuky samostatně domů ze školy, musí přinést podepsaný souhlas "Samostatný odchod dítěte domů ze školy"- formulář (pdf) zde.

Čestné prohlášení (bezinfekčnost) - formulář (pdf) zde.
21. května 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Pokyny pro osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky - změna
Konzultace probíhají podle rozvrhu:
zs

Před školou vyzvedává žáky vyučující první vyučovací hodiny 5 min. před začátkem vyučovací hodiny, v čas stanovený začátkem vyučování uzamkne budovu, pozdější příchod žáků není možný.
Při příchodu na první den přípravy předloží žáci „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Každý žák musí mít s sebou přezutí a minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Pokyny - celý text zde.
21. května 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
hygiena
18.5.2020 PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Dobrovolná školní docházka pro žáky 1. stupně – odpovědi na nejčastější dotazy:
Vážení rodiče,
v mém sdělení k dobrovolné školní docházce nemůže být všechno, a tak logicky vznikají upřesňující dotazy. Budeme se snažit na ně průběžně reagovat a zveřejňovat na naší webové stránce.
Petr Vodsloň

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.

14. května 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Dobrovolná školní docházka pro žáky 1. stupně
Vážení rodiče,
od 25. května zahajuje dle rozhodnutí MŠMT dobrovolná školní docházka žáků 1. stupně do školy.
Žáci, kteří do školy přijdou, budou po celou dobu jejich přítomnosti ve škole fungovat v maximálně 15-ti členných skupinách. Tyto skupiny se nebudou po celou dobu docházky měnit a není ani možné přerušit do nich docházku, nebo se do nich připojit později. Na základě naší personální situace jsme schopni otevřít školu pro celkem 15 skupin, tj. pro 225 žáků, do odpoledního bloku z nich může přejít 150 dětí. V případě většího zájmu dáme přednost mladším žákům, případně budeme mezi staršími losovat.
Budeme se snažit zachovat složení žáků ve skupinách podle jednotlivých ročníků, skupiny povedou dopoledne učitelé 1. a 2. stupně a další pedagogičtí pracovníci, nemůžeme tedy počítat s tím, že děti ve škole povedou jejich třídní učitelé. Skupiny, které zůstanou do odpoledne, si převezmou vychovatelky. Základem vyučování zůstane „vyučování na dálku“, které poběží dál, vyučování ve škole budeme s vyučováním na dálku koordinovat.
Začátek vyučování bude postupně od 8 hodin, jednotlivé skupiny budou nastupovat v drobných časových rozestupech (skupiny se nesmí setkávat ve společném prostoru). Dopolední blok bude trvat 4 vyučovací hodiny, po něm budou odcházet žáci, kteří budou ve škole jen dopoledne, a to opět v časových rozestupech. Odpolední blok začne obědem ve školní jídelně, bude končit v 16 hodin, rodiče si budou moci vyzvedávat svoje děti před školní budovou ve 14 hodin a po 16. hodině, opět v předem daných časových rozestupech. Do školy rodiče vstupovat dle metodiky MŠMT nesmějí.
Jedná se o dobrovolnou školní docházku, tzn. že rozhodnutí o tom, zda pošlete své děti do školy, je čistě na Vás. V případě, že ano, budete muset - dle informací MŠMT - odevzdat před nástupem čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář je k dispozici ZDE.
S docházkou do školní budovy jsou spojena poměrně přísná hygienická opatření, jejich opakované nedodržování může vést k zamezení přístupu žáků do školy. Podrobnosti k hygienickým opatřením jsou ZDE.
Níže uvedeným formulářem bychom rádi zjistili Váš zájem o tuto docházku. Prosíme tedy o jeho vyplnění a následné odeslání do pondělí 18.5. Následující den vytvoříme z přihlášených žáků skupiny a na webu školy zveřejníme rozvrh vyučování.
Dotazník zahájení výuky 25.5. 2020: https://forms.gle/fpbnjr66PfsAycy16

12. května 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Prevence online
Prevence online - podrobnosti
7. května 2020 · Mgr. Ivana Kuranianová
Osobní přítomnost žáků 9. tříd pro účely přípravy na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,
v týdnu od 11.5. zahajujeme konzultace k přípravě na přijímací zkoušky. Tyto konzultace jsou dle rozhodnutí Ministerstva školství určeny výhradně pro žáky 9. ročníku. Připomínám, že účast na konzultacích je pro deváťáky nepovinná, přihlásí-li se však do konzultační skupiny, je účast povinná a vztahují se na ni velmi přísné hygienické podmínky. Konzultace se uskuteční v rozsahu 2 hodiny týdně češtiny a 2 hodiny týdně matematiky, skupiny se sejdou 2 dny v týdnu mezi 8. a 10. hodinou. 
Níže naleznete odkaz na Čestné prohlášení, které budou žáci odevzdávat při příchodu do školy a na metodický materiál MŠMT k provozu škol do konce školního roku.

Čestné prohlášení (pdf):
http://fzsmeziskolami.cz/dokumenty2020/bez2020.pdf

Hygienická opatření MŠMT (pdf):
http://fzsmeziskolami.cz/dokumenty2020/hyg2020.pdf

4. května 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Zápis do 1. ročniku školního roku 2020/21 - rozhodnutí
Rozhodnutí o zápisu - seznam přijatých a nepřijatých žáků
4. května 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/20
Žáci budou dle vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. hodnoceni na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/20 podle podkladů získaných v druhém pololetí v době do 11.3.2020 a podpůrně z podkladů získaných z "vyučování na dálku" a z hodnocení v prvním pololetí tohoto školního roku.
VYHLÁŠKA ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí šk.r. 2019/2020
28.4.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Předběžné výsledky zápisu do prvních tříd
Vážení rodiče našich budoucích žáků,
děkujeme Vám za důvěru, že jste zapsali Vaše dítě do naší školy. Podklady se nám společně s Vámi podařilo úspěšně shromáždit a zpracovat i v dnešní mimořádné době.
Ve vyhlášeném termínu zápisu zapsali rodiče celkem 118 žáků, z toho 16 požádalo o odložení povinné školní docházky. Jsme připraveni tedy přijmout všech 102 žáků (pokud u někoho nevzniknou zákonné překážky k přijetí). Plánovanou kapacitu 4 prvních tříd tímto počtem žáků naplníme.
Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na školní web a fyzicky na vstupní dveře školy v prvním květnovém týdnu.
23.4.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Připravujeme znovuotevření školy pro žáky 1. stupně
Vážení rodiče,
ve spolupráci s naším zřizovatelem, Městskou částí Praha 13, se připravujeme na otevření provozu školy pro žáky na 1. stupni od 25. 5. 2020. Očekáváme upřesnění podmínek provozu na základě metodiky, kterou slíbilo připravit MŠMT do konce dubna. Následně Vás budeme informovat o podmínkách, za kterých bude provoz zahájen, pak provedeme průzkum Vašeho zájmu o využití této možnosti na dobu do konce školního roku.
Informace o dalších krocích naleznete na webové stránce naší školy a na https://skolyprahy13.cz/.
23.4.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
.
NOVÁ VERZE APLIKACE BAKALÁŘI PRO MOBILNÍ TELEFONY
Pro mobilní telefony byla vydána nová verze (Android i iOS), při aktualizaci se nepřenesou uložená hesla!! Pokud nemáte heslo někde zapsané, nepůjde se Vám přihlásit. Pokud budete potřebovat nové heslo, kontaktujte mě na kubicka@fzsmeziskolami.cz a já Vám vygeneruji nový přístup.
Přihlašování přes webové rozhraní funguje beze změn.
9.4.2020 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Projekt Folding@Home
Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Stanfordské univerzity, která se podílí na vývoji léku proti Coronaviru a přišla s projektem Folding@Home.
Tento projekt umožní vědcům simulovat chování viru v plicní buňce a to pomocí sdíleného výpočetního výkonu běžných počítačů, více informací zde (anglicky) .
Naše škola poskytla výkon momentálně nevyužitých školních počítačů pro tento projekt. V tuto chvíli na projektu poskytuje výpočty 28 počítačů 24hodin denně a plánujeme zapojit ještě další.
Nechcete se také zapojit? Je to snadné, všechny potřebné informace najdete třeba zde v češtině.
6.4.2020 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Školné za školní družinu – vratky
Vážení rodiče,
po návratu dětí do školy budou vypořádány i vratky Vámi zaplaceného školného za školní družinu, podle skutečného stavu.
24.3.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Soutěž
run
run
23.3.2020 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Soutěž
run Milí žáci, vyhlašujeme pro Vás SOUTĚŽ ve spolupráci se z. s. Přátelé FZŠ Mezi Školami o zajímavé ceny!
Co proto mám udělat? Vyber si ve své kategorii jedno z témat „Hygiena půl života“ nebo „Roušky všem“, a zpracuj podle pokynů alespoň jeden z úkolů. Podrobnosti...
18.3.2020 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Školní budova je pro rodiče a žáky zcela uzavřena
Vzhledem k opatřením nouzového stavu a vyhlášeným podmínkám karantény platným od pondělí 16.3. je školní budova pro rodiče a žáky zcela uzavřena.
17.3.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Projekt České televize UčíTelka
Milí žáci,
chci Vás upozornit na projekt České televize UčíTelka, který startuje 16.3.2020 od 9 hod. ...podrobnosti.
16.3.2020 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Žádosti o potvrzení
Veškerá potvrzení (o studiu apod.) lze zaslat na vyžádání na adrese kancelar(zavináč)fzsmeziskolami.cz.
16.3.2020 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Výuka v omezeném provozu
Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření školy bude výuka probíhat v omezeném provozu pouze prostřednictvím mailů, sociálních sítí a Bakalářů (e-žákovské knížky). Učitelé budou tímto způsobem žákům zadávat práci a látku k procvičení, v případě delšího uzavření školy, k nastudování. Prosíme o co největší součinnost se školou.
Pro další možnou domácí práci žáků zveřejňujeme odkazy na on-line výuku.
11.3.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Obvodní kolo Pythagoriády se v daném termínu ruší
Vzhledem k aktuální situaci se OK Pythagoriády (matematická soutěž) v daném termínu ruší.
O případném náhradním termínu budou žáci informováni.
11.3.2020
OČR – ošetřování člena rodiny
OČR – ošetřování člena rodiny - podrobnosti

11.3.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Uzavření školní budovy
Na základě rozhodnutí Bezpečností rady státu se do odvolání uzavírá od zítřka 11.3. školní budova. Rozhodnutí se týká vyučování, školní družiny, školní jídelny, všech mimoškolních aktivit a všech školních akcí.

Mimořádné opatření - podrobnosti

10.3.2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
HUDBA ŠKOLÁM
Ve čtvrtek 27.2. se v dopoledních hodinách uskutečnil v tělocvičně projekt Hudba školám. Tři skvělí muzikanti (hráči na basovou kytaru, klávesy a bicí) předvedli dětem muziku k filmům a muzikálům (K.Svoboda, J.Šlitr, L.Štaidl, E.John, L.Reed aj.), děti si některé písně zazpívaly společně.
Koncert děti velmi nabudil, sršely energií po celý zbytek vyučování Veselý obličej.
3. 3. 2020 · PaedDr.Alena Panochová
Barevná čeština v 5. a 6. třídách
Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, katedrou českého jazyka a literatury, jsme připravili projekt Barevná čeština, který má přispět ke zkvalitnění znalostí našich žáků.
V předmětu český jazyk se v 5. a 6. ročníku rozdělí každá třída na jednu vyučovací hodinu týdně na několik skupin podle individuálních potřeb žáků a vyučování bude probíhat v těchto malých skupinách.
Skupiny budou označeny barvami (červená zelená …), proto Barevná čeština. V pátých třídách to bude 5 skupin vytvořených ze dvou tříd a v šestém ročníku se každá třída rozdělí na 3 skupiny. Jednu skupinu bude vyučovat učitel češtiny, další skupiny povedou studenti oboru český jazyk v rámci svých praxí, jejich práci bude koordinovat učitel češtiny té třídy a pracovník fakulty. V jedné hodině týdně si žáci procvičí to, v čem je třeba se zlepšit. Pro někoho to může být část gramatiky, pro jiného čtení s porozuměním, pro žáky z odlišného jazykového prostředí čeština jako cizí jazyk, pro několik žáků vznikne prostor pro prohloubení a upevnění probírané látky, které se páťákům může hodit při přijímačkách do gymnázií.
V dalších hodinách práci všech skupin shrne jejich učitel a naváže na ni. Důležité pro úspěch projektu je, že studenti se nebudou střídat, 4 studentky si povedou svoje skupiny do konce školního roku a dále, že projekt má podporu fakulty.
Barevná čeština začne fungovat od počátku března, první týden formou náslechů studentek a od druhého týdne března naostro. Úspěšnost projektu bude průběžně hodnocena a podle toho bude projekt korigován. O tom, bude-li se v projektu pokračovat i v příštím školním roce, rozhodnou výsledky našich žáků na závěr školního roku.
27. 2. 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
run run
7.2.2020 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Přijímačky nanečisto
V úterý odpoledne se v kinosále sešli žáci 5. tříd, kteří se hlásí ke studiu osmiletých gymnázií, aby si pod dohledem svých rodičů vyzkoušeli vyřešit po jedné úloze z matematiky a češtiny z předchozích státních jednotných přijímacích zkoušek. Dohled rodičů se postupem času měnil v pomoc dětem, až ve vzájemnou rodinnou spolupráci nad zadanými úkoly. Po 30 minutách vystoupili učitelé naší školy – češtinář a matematikář, aby objasnili správné řešení úloh. Podrobnosti...
5. 2. 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Lyžařský výjezd do Alp
zs zs zs zs zs
25. 1. 2020 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Novodobé dějiny nemusí být nuda
Novodobé dějiny nemusí být nuda. Žáci 5.třídy se v průběhu dopoledního projektu "Ze života české společnosti" stali rodinnými týmy. V nových rodinách pak prožili poválečná léta a postupně v rámci zážitkové hry se dopracovali přes 50. až 80. léta minulého století ke svobodným volbám.
Byl to velmi zdařilý projekt a děkujeme společnosti Books and Cards s.g. Josefa Škvoreckého.
zs zs zs zs zs
25. 1. 2020 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Přijímací zkoušky na nečisto 4.2.2020 od 16:00
Vážení rodiče našich žáků 5. tříd,
připravili jsme pro ty z vás, kteří budou hlásit svoje děti do osmiletých gymnázií informační akci „Přijímací zkoušky na nečisto“. Cílem je seznámit Vás a Vaše děti s koncepcí přijímacích zkoušek a prakticky si vyzkoušet řešení úloh z češtiny a matematiky z loňských přijímaček včetně objasnění správných řešení.
Akci pořádáme ve spolupráci s Gymnáziem Heyrovského, zástupci gymnázia Vás pak seznámí s průběhem přijímacího řízení a s koncepcí výuky na gymnáziu. Občerstvení pro Vás a Vaše děti bude zajištěno.
Podrobnosti, program...
16. 1. 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Den otevřených dveří na FZŠ Mezi Školami
Den otevřených dveří na FZŠ Mezi Školami proběhne 23. 1. 2020.
V tento den si můžete od 8:00 hod. – 11:00 hod. prohlédnout prostory školy, třídy, tělocvičny, odborné pracovny a můžete nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin. Podrobnosti...
7. 1. 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Zápis do 1. ročniku školního roku 2020/21 - informace
Zápis do prvních tříd šk. roku 2020/2021 - informace
Zápis do prvních tříd šk. roku 2020/2021 - kritéria
7.1. 2020 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Pololetní práce z češtiny, angličtiny a matematiky
V příštím týdnu budou v naší škole zadávány pololetní práce z češtiny, angličtiny a matematiky. Učitelé na ně připravují žáky již od posledních týdnů před Vánocemi.
Doporučuji využít tento týden a víkend k domácí přípravě. Přehled termínů je v tabulce.

zs
6.1.2020 PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Drogová problematika u dětí - rady pro rodiče
Prospekt vytvořený Národní protidrogovou centrálou (.pdf)
20.12.2019
Literárna súťaž Jána Kollára
zs Slovenský dom v Prahe tento rok usporiadal 15. ročník literárnej súťaže Jána Kollára, ktorá je určená Slovákom, žijúcim v zahraničí. Našu školu reprezentovala žiačka zo 7.C Kristína Kopecká, ktorá sa umiestnila v A kategórii (kategória pre základné školy) na krásnom 2.mieste.
Radosť jej urobilo nielen krásne umiestnenie ale aj vecné ceny, ktoré boli venované od sponzorov súťaže. Kristínkina práca bude publikovaná v časopise Dotyky.
Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!
19.12.2019 · Mgr. Ivana Bilá
Uzavření běžecké dráhy
Uzavření běžecké dráhy - podrobnosti zde (.pdf)
18.12.2019 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Starostova vánočka
zs V úterý 10. prosince dopoledne se školní jídelna FZŠ Mezi Školami rozvoní čerstvě upečenými vánočkami.
V 8 hodin se v jídelně sejdou žákovská družstva tříd 2. stupně. Úkolem družstev bude zaplést z 9 pramenů těsta klasickou českou vánočku.
Se žáky budou plést vánočky starosta Městské části pan David Vodrážka, zástupkyně starosty paní Marcela Plesníková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl.m. Prahy paní Marina Čapková, dále předsedkyně Školské rady paní Yveta Kvapilová a ředitel školy.
Zapletené vánočky po vykynutí kuchařky upečou a žákovské vánočky ohodnotí žáci 1. stupně. Vítězné družstvo získá jako hlavní cenu vánočku zapletenou ředitelem školy, vánočku zapletenou panem starostou a paní místostarostkou předá vítězné družstvo panu starostovi a paní místostarostce na radnici Městské části.
Vánočky 3 nejlepších žákovských družstev budou vydraženy na vánočních slavnostech, ostatní vánočky pak slouží na vánočních slavnostech jako občerstvení.
Soutěž v pletení vánoček probíhá na FZŠ Mezi Školami již od roku 2005, za tu dobu se mnoho žáků naučilo plést vánočku a škola tak přispěla k tomu, aby tato dávná tradice nezanikla. Pro žáky je i důležité a inspirativní, když vidí při stejné práci, kterou dělají oni, ředitele, starostu a další hosty. Zážitkem pro vítězné družstvo je vždy bezesporu návštěva starostovy pracovny.

V podvečer od 16:30 budou následovat v atriu školy Vánoční slavnosti, na nichž žáci rodičům a svým kamarádům zazpívají, zarecitují, zatančí i zacvičí.

Vyhlášení soutěže - podrobnosti zde (.pdf)
Návod na upletení vánočky - podrobnosti zde (.pdf)
3.12.2019 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Schola Pragensis
Žáci devátých ročníků navštívili přehlídku a nabídku ke studiu pražských středních škol.
zs zs zs zs
29.11.2019 · Mgr. Ivana Fučíková
Rychlosběr druhotných surovin
ve středu 4.12. se uskuteční sběr druhotných surovin, stejně jako minulý šk. rok. Podrobnosti:
zs zs
25.11.2019 · Mgr. Jana Jarošová
Zapsaný spolek Přátelé FZŠ Mezi Školami - dopis rodičům
Vážení rodiče žáků Fakultní základní školy Mezi Školami,
obracím se touto formou za ZS Přátelé FZŠ při FZŠ Mezi Školami na Vás rodiče se žádostí o podporu činností školy a tímto si Vás dovoluji požádat o příspěvek ve výši 250 Kč na školní rok 2019/2020 a dítě (příspěvek můžete předat třídnímu učiteli na třídních schůzkách dne 21. listopadu 2019 nebo je možnost uhradit příspěvek přímo na účet ZS. Č. ú.: 1944668002/5500, Raiffeisen Bank, bez variabilního symbolu, ale při zadávání platby z Vaší strany prosím uvést do poznámky jméno a příjmení dítěte a třídu).
Celý dopis zde
20.11.2019
Pozvánka na třídní schůzky
Třídní schůzky se konají dne 21.11.2019.
Začátek: 1. stupeň od 17.00 hod., 2. stupeň od 17.30 hod.

Vážení rodiče,
Úřad Městské části Praha 13 pro Vás připravil cyklus přednášek na téma Fenomén násilí u dětí. Tento cyklus probíhá na všech školách Prahy 13. První přednáška se uskuteční před třídními schůzkami dne 21.11.2019 od 16:45 v kinosále naší školy.
Pozvánka na přednášku zde (.pdf)
13.11.2019
Mezinárodní projekt - Záložka do knihy spojuje školy
Naše škola se zapojila do projektu, který vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Téma 10.ročníku česko-slovenského projektu je "List za listem - baví mě číst". Cílem je podpora čtení a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami.
Žáci si přinesli své oblíbené knihy, které četli a pak se pustili do výroby záložek. Doufáme, že dětem na Slovensku udělají záložky radost a my už se těšíme na záložky ze Slovenska. Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří se do projektu zapojili.
Už k nám dorazily záložky ze Slovenska s milým překvapením - propisky s názvem školy, dopisy, kniha Čarovné Tatry a krásný hliněný obrázek. A my jsme také potěšili slovenskou školu dopisy českých žáků, fotkami z výroby záložek a knihou o Praze. O to víc nás potěšilo to, že naše partnerská škola na Slovensku, ZŠ Ľubica, je bývalá základní škola dvou žáků naší školy, kteří se do Prahy přestěhovali ze Slovenska. Bylo tudíž velmi milé kreslit záložku a psát dopis pro bývalé slovenské spolužáky.

zs zs zs zs
19.11.2019 · Mgr. Ivana Bilá
Evropský den jazyků v naší škole
zs zs 26.září se slavil Evropský den jazyků. Kromě exkurze se žáci zapojili i aktivitami ve škole a tvořením projektů v hodinách anglického, ruského a španělského jazyka. Hlavním cílem bylo pochopit, proč je učení jazyků důležité.
3.10.2019 ·
Školní knihovna - provozní doba
Školní knihovna je otevřená vždy v pondělí a v pátek od 10 40 do 11 00 hod.
12.9.2019 · Mgr. Ivana Hamplová
Nabídka mimoškolní činnosti na školní rok 2019/2020
Burza mimoškolní činnosti se uskuteční ve čtvrtek 19.9. od 16:00 hod ve vestibulu školy.
Nabídka mimoškolní činnosti na školní rok 2019/2020 zde (.pdf)
11.9.2019
Nabídka bezplatných kroužků ve školní družině ve školním roce 2019/2020
Nabídka bezplatných kroužků ve školní družině - zápis do kroužků se bude konat
ve čtvrtek 12. září v 16 hod ve vestibulu školy.
Nabídka bezplatných kroužků ve školní družině zde (.pdf)
9.9.2019
Učitelé ve školním roce 2019/2020
  Učitelé, jejich třídy, kabinety, e-mailové spojení
1.9.2019
Nový školní rok
Informace k organizaci nástupu žáků do 1. tříd a k organizaci prvních dnů školního roku 2019/2020 (.pdf)
28.8.2019 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Výsledky soutěže v rychlosběru druhotných surovin
zs Vážení rodiče, milí žáci,
přinášíme Vám výsledky soutěže v rychlosběru druhotných surovin. V kategorii „nejlepší sběračka – třída“ vyhrála 2. B, která vysbírala neuvěřitelných 1 266,5 kg druhotných surovin.
V kategorii „nejlepší sběrač/sběračka“ se na 1. místě umístil Jakub Procházka z 1. C, na 2. místě Patrik Červený z 2. B, a na 3. místě Lukáš Jech z 2. B. Pro výherce jsou připraveny zajímavé ceny.
Všem zúčastněným chci jménem celé školy poděkovat.
19.6.2019 · Mgr. Jana Jarošová
Výlet do Babiččina údolí
zs zs zs Pouze na pět dnů v roce ožívá Babiččino údolí u České Skalice postavami z knihy Babička od Boženy Němcové. Toho využili žáci 5.A a 5.D ke svému výletu ve čtvrtek 6.6.2019. Při návštěvě zámku Ratibořice pozdravili paní kněžnu a její schovanku,komtesu Hortenzii. Pomohli také probudit namyšleného komorníka Leopolda. Ve mlýně je vyhlížel veselý mlynář s panímámou mlynářkou. Na Starém bělidle děti potěšilo setkání s laskavou babičkou a jejími vnoučaty.
11.6.2019 · Denisa Novická a Mgr.Hana Prytulczyková
Zuby jako perličky
zs Ve čtvrtek, 6. června odpoledne, se 30 nejmladších žáků naší školy v doprovodu jejich rodičů učili, jak si správně čistit zuby. Děti dostaly kvalitní zubní kartáček a k tomu jeden mezizubní kartáček a 2 milé dentální hygienistky ze „Zubního centra u smile“ jim názorně předvedly a přímo v jejich ústech nacvičily, jak si správně čistit zuby. S běžným kartáčkem to děti zvládaly, ale mezizubní kartáček byl pro většinu z nich nový nástroj.
Akci připravil pro naše žáky v rámci místní Agendy 21 Úřad Městské části Praha 13, zúčastnili se jí také paní Yveta Kvapilová, předsedkyně naší školské rady a pan Vít Bobysud, místopředseda výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva.
8.6.2019 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
run Přihláška na webu školy http://fzsmeziskolami.cz/dotaz.html
6.6.2019 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Exkurze do Národního divadla
zs zs Žáci 5.A se v pátek 24.5. vydali na velmi zajímavou a podnětnou exkurzi do historické budovy Národního divadla.Měli možnost navštívit všechny přístupné prostory od suterénu až po terasu s trigami J.V.Myslbeka.Od paní průvodkyně se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii divadla,jeho výzdobě a provozu.
Po exkurzi jsme se prošli Starým městem ,představili si některé pamětihodnosti a pokračovali přes Karlův most na Malou Stranu.
3.6.2019 · Mgr.Hana Prytulczyková
run
3.6.2019
Rychlosběr druhotných surovin
zs zs 13.6. 2019 od 7.30 hod. Podrobnosti najdete na letácích.
28.5.2019 · Mgr. Jana Jarošová
Konference projektu PRIMAS
FZŠ Mezi Školami je zapojena do projektu Primas (Porozumění, Respekt, Inkluze, Multikultura, Aktivita, Spolupráce), který probíhá na všech školách MČ Prahy 13 a je spolufinancován z fondů EU v rámci OP PPR. Na závěr tohoto projektu proběhla dne 22.5.2019 za účasti paní místostarostky městské části Prahy 13 RNDr. Marcely Plesníkové, vedoucího odboru školství pana Mgr. Jana Šafira a vedoucích manažerů projektu, konference, na níž měly školy možnost sdílet a předvést dobré nápady, tak jak během realizace projektu probíhaly a osvědčily se v praxi. Zástupci žáků a hosté si tak mohli vyzkoušet řadu zajímavých aktivit, které pro ně jednotliví koordinátoři škol přichystali na svých stanovištích. Naše se na svém stanovišti prezentovala robotickou stavebnicí iTriangel, kterou právě díky projektu získala. Žáci předvedli, jak lze při dobré spolupráci týmu, využít stavebnici při hodinách fyziky, chemie…Možnost sestavit si „svého“ funkčního robota dostali i ostatní žáci z okolních škol či hosté, kteří se konference zúčastnili.
28.5.2019 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Přípravné dílničky pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče budoucího prvňáčka,
pro naše budoucí žáky 1. ročníku jsme na jaro připravili následující přípravné dílničky:

27.5. – Sportovní odpoledne (pondělí – tělocvična)
3.6. – Odpoledne s pohádkou (pondělí - hlavní budova)
13.6. – Setkání s třídním učitelem (čtvrtek – nový pavilón, třídy a herny školní družiny)
V rámci poslední dílničky budou děti již rozdělené do jednotlivých tříd a proběhne i první informativní třídní schůzka s učitelem 1. ročníku.
Začátek všech dílniček je vždy v 16:00 hod.

Těšíme se na vás !
Marta Šefčíková
zastupce@fzsmeziskolami.cz
730826141
Přehledná pozvánka zde!
13.5.2019 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
KLÍČEK NA VÝJEZDU
zs zs Náš pěvecký sbor si v sobotu 11.5. vyjel zazpívat mimo Prahu na Festival do Choltic. Počasí se nakonec vydařilo, zámecká kaple měla nádhernou akustiku a závěrečný hromadný zpěv všech sborů byl úžasným zážitkem. Celý den nás nabyl radostí a chutí do další práce. Zpěv prostě patří k životu. Pokud nevěříte, vyzkoušejte to! Je to skvělé!
13.5.2019 · PaedDr.Alena Panochová
FINANČNÍ GRAMOTNOST v 5.B
zs zs Rozumět financím v dnešní době je více než důležité. Proto v 5.B proběhl projekt “Velká rodinná rada”. Velmi důmyslně připravená tříhodinová prezentace obsahovala situace z reálného denního života. Skupinky převzaly roli rodin (Emzákovi, Hobitovi, Mumiovi a Vampírovi) a řešily svůj měsíční rozpočet, (zde se některé děti velmi pozastavovaly nad tím, kolik co stojí) zamýšlely se nad nákupem potřebných věcí pro danou rodinu či plněním přání jednotlivým členům rodiny dle svých finančních možností. Uzavíraly pojištění, setkávaly se s nenadálými situacemi (vykradení bytu, rozbití auta, ztráta příjmu ap.).
Žáci byli zcela vtaženi do děje, projekt se jim moc líbil a určitě si z něj odnesli mnoho informací.
13.5.2019 · PaedDr.Alena Panochová
Pozvánka na konferenci projektu PRIMAS Praha 13 dne 22.5.2019
primas
Zápis do 1. ročniku školního roku 2019/20 - rozhodnutí
Seznam přijatých a nepřijatých žáků
17. dubna 2019 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
KLÍČEK opět zářil
zs V neděli 7.4. se náš pěvecký sbor zúčastnil 29.ročníku soutěže pěveckých sborů za kraj Praha. Krásným, kultivovaným vystoupením obhájil zlaté pásmo z minulých let. Dostal i pochvalu od poroty za artikulaci, úsměv a krásný zvuk. Dětem mnohokrát děkuji za skvělou reprezentaci naší školy. Byla jsem na vás pyšná.
11.4.2019 · PaedDr.Alena Panochová
Úspěch našich žáků
zs V rámci soutěží POPRASK P-13 se uskutečnila soutěž v přehazované 4.-5. tříd. Chlapci obsadili až 7. místo ALE!!! děvčata naší školy vzorně a úspěšně reprezentovala ..... obsadila 1. MÍSTO !
O úspěch se zasloužila:
Kamila Prokůpková 5.B, Anzhela Humeniuk 5.B, Ella Rosecká 5.B, Aneta Filipová 5.D, Nela Telvaková 5.D, Marie Choutková 4.C, Alena Příhodová 4.C, Klára Včelková 4.C, Lucie Kosová 4.C.
Moc gratulujeme !!!
3.3.2019 · Mgr. Miroslav Vaculík - učitel TV
Soutěž v rychlosběru druhotných surovin
zs Soutěž v rychlosběru druhotných surovin na FZŠ Mezi Školami – 1. fáze proběhne dne 25. března 2019 od 7:30 hod.
...Podrobnosti
11.3.2019 · Mgr. Jana Jarošová
Přípravný kurz pro předškoláky
Naše škola pořádá Přípravný kurz pro předškoláky. Kurz proběhne ve FZŠ Mezi Školami ( v hlavní budově) od 20.03. – 19.06.2019 vždy ve středu od 15:00 – 16:30 hodin.
Kurz je zaměřen nejen na zdokonalování komunikačních dovedností u budoucích žáků 1. tříd, ale také na rozvoj postřehu, pozornosti, smyslového vnímání, logického myšlení a na zdokonalování jemné motoriky a matematické představivosti.
Kurz je určen žákům – cizincům, kteří nastoupí ve školním roce 2019/2020 do 1. třídy naší školy.
...Podrobnosti, přihláška
10.3.2019 · Anna Vaculíková
Ateliér Fráni D.
zs zs Dne 1.3. třída 5.B navštívila Národní galerii. Zde měla objednaný program s tvůrčí dílnou. Po úvodním seznámení s některými díly slavných fotografů si děti vyrobily svůj papírový model a po vzoru Františka Drtikola jej pomocí světla a stínu fotily. Dozvěděly se spoustu zajímavostí a na vlastní kůži zažily radost při objevování světelných kompozic.
3.3.2019 · PaedDr.Alena Panochová
Klíček zpíval na Diamantové svatbě
zs zs 8.2. na naší radnici Klíček zazpíval našim spoluobčanům při důležitém životním jubileu. Již měl tu čest vystoupit na jejich smaragdové svatbě.
24.2.2019 · PaedDr.Alena Panochová - sbormistr
Třída 4.D adoptovala tučňáka
Děti ze 4.D ukončily v prosinci jarmarkem projekt finanční gramotnosti Abeceda peněz.
Třídní firma Hvězdy se stala v lednu 2019 adoptivním rodičem tučňáka Humboldtova v ZOO PRAHA. Na adopci třída 4.D využila část vydělaných peněz na jarmarku v České spořitelně. Podrobnosti...
28.1.2019 · Mgr. Světlana Müllerová
pf
pf
pf
pf
Starostova vánočka a Vánoční slavnosti – vyúčtování
Při Vánočních slavnostech se podařilo získat pro školu celkem 7 551,- Kč (dražba vánoček 1 150,-, bazar 5 618,- a občerstvení 4 608,-, náklady: suroviny na vánočky a na občerstvení celkem 3 825,-).
Za získanou částku jsme se rozhodli koupit nadstandardní vybavení pro zatraktivnění školní tělesné výchovy jako dětské pěnové oštěpy, skákací pytle, létající talíře (frisbi), žebříky na frekvenční běh apod.
Děkujeme všem rodičům našich žáků za účast na Vánočních slavnostech a za jejich příspěvek škole.
17.12.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Pozvánka na Jarmark od třídy 4.D
Pozvánka na Jarmark od třídy 4.D, podrobnosti...
7.12.2018 · Mgr. Světlana Müllerová
Vlastivědná soutěž pro žáky 4.tříd - vyhlášení výsledků
zs zs Vyhlášením výsledků vlastivědné soutěže pro žáky 4.tříd dne 5.12.2018 skončil třetí ročník této akce. Nejúspěšnější žáci pátých ročníků reprezentovali naši školu v obvodní soutěži, která se konala 24.10.2018.
Všichni žáci čtvrtých a pátých ročníků se zúčastnili třídních kol. Nejúspěšnější řešitelé postoupili do ročníkových kol. Všem soutěžícím a jejich vyučujícím veliké poděkování za výborné výsledky.
7.12.2018 · Mgr.Hana Prytulczyková
krouzky
Pozvánka na slavnostní koncert - Klíček slaví dvacetiny!
! KLÍČEK SLAVÍ 20 LET !
Zveme vás na slavnostní koncert k 20. výročí založení.
Těšíme se, že se sejde co nejvíce současných i bývalých zpěváků. Přijďte si s námi zavzpomínat!
DPS KLÍČEK
sobota 1.12. 17:00 hod. KD Mlejn
Kovářova 4, Praha 5 - Stodůlky krouzky
19.11.2018 · PaedDr. Alena Panochová, sbormistr a dirigent
krouzky
Workshop na téma "Zvyšování připravenosti škol na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření"
Vážená paní, vážený pane,
realizační tým MAP II zve všechny ředitele, učitele, zřizovatele, odborníky ve vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost na workshop na téma "Zvyšování připravenosti škol na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření", který se koná ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 14 hodin v Obřadní síni Úřadu městské části Prahy 13, Sluneční náměstí 2580/13. Na workshop se přihlašujte na email map13@email.cz nejpozději do 4. 12. 2018 do 15 hodin.
Přihláška bude obsahovat jméno účastníka a zaměstnavatele. ...podrobnosti.
14.11.2018 · realizační tým MAP II
Informace k lyžařskému kurzu
Vážení rodiče,
dne 22.11.2018 v 18 hod. se uskuteční informační schůzka k lyžařskému kurzu (tedy po ukončení třídních schůzek).
Rodiče žáků 7. ročníků se sejdou v uč. č. 227 s vedoucí kurzu pí uč. Tumovou.
Rodiče žáků 6., 8. a 9. ročníků se sejdou v uč. č. 229 s vedoucí kurzu pí uč. Zánovou.
Učebny se nacházejí v 1.patře.
Cílem informační schůzky je předat veškeré podrobné informace k odjezdu, průběhu kurzu, věcí s sebou, příjezd, atd. Rodiče dále obdrží nezbytné dokumenty, které nutné vyplnit a odevzdat před odjezdem na lyžařský kurz. Samozřejmostí bude také prostor pro individuální dotazy.
Těšíme se na Vaši účast.
učitelé TV
6.11.2018
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK,
Praha 13, Mezi Školami 2322 ...podrobnosti.
31.10.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Mezinárodní projekt
zs zs zs zs
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 - 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia: Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.
Cíl česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Žáci z naši školy se zapojili poprvé a těší se na záložky z přidělené partnerské školy ze Slovenska - ZŠ Dvorec (Trenčín).
zs zs zs zs zs
26.10.2018 · Mgr. Ivana Bilá
Naše sportovní úspěchy
zs zs zs V rámci turnaje Poprask P-13 2018/2019:
Přespolní běh 4.- 5. třídy dívky 2.místo
Přespolní běh 4.- 5. třídy chlapci 1.místo!!
Malá kopaná 8. - 9. třídy chlapci 2.místo
18.10. v okresním kole Prahy 5 a Prahy 6 ve florbale ČEPS CUP v hale Tatranu Střešovice naši chlapci ze 4. - 5. ročníků vyhráli 7. členou skupinu a postoupili do krajského kola.
1. místo 35:11, 15bodů (1xporážka, 5x výhra)
Blahopřejeme!!!!
25.10.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Cesta jazyků
zs zs Evropský den jazyků se každoročně slaví dne 26.září. Naše škola se také zapojila různými aktivitami, jazykovými hrami a tvořením projektů. Podařilo se propojit všechny jazyky - anglický, ruský, německý, španělský i český. Hlavním cílem bylo pochopit smysl, proč je učení jazyků důležité. Poděkování patří učitelům všech jazyků za skvělou spolupráci a hlavně žákům za aktivní zapojení. Výsledkem je krásná Cesta jazyků, která zdobí naši chodbu.
12.10.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Lyžařský výcvikový kurz v rakouském Postalmu
Vážení rodiče,
díky velkému zájmu žáků o lyžařský výcvikový kurz v rakouském Postalmu jsme překročili kapacitu pro naplnění kurzu v 7. ročnících.
Nicméně máme výbornou zprávu! Podařilo se nám zajistit další termín a tímto Vám nabízíme možnost jet na hory také pro děti z 6. a 8. ročníků.
Více informací o středisku najdete na www.postalm.at. Cena kurzu činí cca 5 950,- Kč. Termín kurzu je 7. – 11.1.2019. V ceně kurzu je doprava, strava, ubytování i skipas na 5 dní lyžování.
Kurzu se mohou zúčastnit lyžaři všech výkonnostních úrovní od úplných začátečníků až po skvělé lyžaře. Výuku na snowboardu zajistíme v případě, že bude dostatečný zájem. Pokud by se náhodou strhla lavina zájemců, bude záležet na datu odevzdání závazné přihlášky a doručení platby zálohy. Informace o platbě obdržíte po odevzdání přihlášky. V případě zájmu kontaktujte pí uč. Tumovou na tumova@fzsmeziskolami.cz nebo žák osobně zažádá o závaznou přihlášku.
Těšíme se na účast Vašich dětí i jejich skvělé lyžařské zážitky.
11.10.2018 · Mgr. Kateřina Zánová
UČÍME SE SPOLEČNĚ – Evropský den jazyků
zs zs Třeťáci a čtvrťáci se u příležitosti Evropského dne jazyků zamysleli nad tím, proč se vlastně učíme cizím řečem. Ve volitelných konverzacích sdíleli své zkušenosti s využitím angličtiny mimo školu – při nakupování, poslouchání oblíbených písniček či při prvních setkáních s počítačem :-) Povídali jsme si také o roli jazyka v kontextu odlišných kultur a o tom, jak je přínosné učit se společně.
3.10.2018 · Mgr. Veronika Nirnbergová
Dopis ředitele školy rodičům našich žáků
Vážení rodiče našich žáků,
na třídních schůzkách dne 13.9. jsem Vás informoval o složité personální situaci školy. Jsem rád, že Vás mohu informovat, že s Vaší pomocí se podařilo obsadit místo hospodářky ve škole i ve školní jídelně, za což Vám děkuji. Dále jsme přijali od 1. října do pracovního poměru jednu kvalifikovanou učitelku angličtiny a obětavým přístupem učitelského sboru se podařilo formou navýšení pracovních úvazků obsadit všechny dosud neobsazené hodiny.
Výsledkem toho je, že dnes Vaše děti obdržely od třídních učitelů definitivní rozvrh (platný od 1.10.2018), který najdete i na webových stránkách školy a v elektronických žákovských knížkách (žáci 5. - 9. tříd).
Dále bychom vás touto cestou požádali o vyjádření souhlasu s využíváním fotografických a video materiálů z akcí naší školy (tzv. GDPR). Znění souhlasů obdrží rodiče žáků 1. - 4. tříd v „papírové“ podobě, rodiče žáků 5. - 9. tříd je najdou v elektronické žákovské knížce v záložce GDPR.
Ještě jednou Vám jménem všech zaměstnanců školy děkuji za Vaši pomoc a pochopení situace školy a věřím, že letošní školní rok bude pro nás pro všechny klidný a úspěšný.
28.9.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
krouzky
28.9.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče a žáci, od 5. ročníku používáme ve škole elektronickou žákovskou knížku (EŽK), kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání.
Adresa: http://fzsmeziskolami.bakalari.cz (bez www).
...Podrobnosti.
11.9.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Nabídka mimoškolní činnosti pro Školní rok 2018/2019
Burza mimoškolní činnosti se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 16:00 hod. ...podrobnosti.
7.9.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Bezplatné kroužky pro děti, které navštěvují školní družinu
V tomto školním roce budou otevřeny pro děti, které navštěvují školní družinu tyto bezplatné kroužky.
Zápis do kroužku proběhne v úterý 11. září od 16:00 hod ve vestibulu školy.
7.9.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Informace o začátku školního roku 2018/2019
Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen 3.9.2018. První školní den bude vyučování od 8:00 - 8:45 hod. Školní družina je v provozu od 6:30 hod. - 17:30 hod. Obědy se vydávají od 11:00 - 13:00 hod.
V následujících dnech prvního školního týdne ( od 4.9. - 7.9.) probíhá vyučování 1. - 5. roč. od 8:00 hod. - 11:45 hod., 6. - 9. ročník od 8:00 - 12:40 hod.
Klíče od šatních skříněk budou žákům vydávány v průběhu týdne.
30.8.2018 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Informace pro rodiče žáků 1.ročníku
Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy
30.8.2018 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy