rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Elektronická ŽK
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel(zavinac)fzsmeziskolami.cz
kancelar(zavinac)fzsmeziskolami.cz
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. ročniku školního roku 2018/19 - rozhodnutí
Seznam přijatých a nepřijatých žáků
20. dubna 2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Zápis do 1. třídy 2018

Kapacita 1. tříd: 4 třídy po max. 24 dětech
Termín zápisu:

12.4. od 13.00 do 18.00 hod.
13.4. od 13.00 do 17.00 hod.

Zápis bude probíhat v nové budově školy. Zápis se týká dětí narozených mezi 1.9.2011 a 31.8.2012, k zápisu se s nimi dostaví jejich zákonní zástupci (dále jen rodiče).

Předepsané doklady:

- rodný list dítěte
- občanský průkaz (event. cestovní pas) zákonného zástupce

K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, kterým byla pro letošní školní rok odložena školní docházka.
Nemohou-li se rodiče s dítětem dostavit k zápisu v řádném termínu, domluví si náhradní termín se zástupkyní ředitele školy, dr. Šefčíkovou, osobně, e-mailem (zastupce(zavináč)fzsmeziskolami.cz) nebo telefonicky (251613247, l. 27).

Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce a svoji žádost doloží podle § 36 odst. 4, Školského zákona doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy dítěti začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis a přijímání žáků do 1. ročníku - kriteria

Přihlášku ke vzdělávání pro žáky 1. tř. (.doc nebo .pdf) lze stáhnout zde

Co čeká na budoucí žáky prvních tříd?
Vyučování podle vlastního školního vzdělávacího programu, anglický jazyk již od prvního ročníku, moderně vybavené učebny, kvalifikovaný pedagogický sbor, vyučování v klidném prostředí nového pavilónu se zázemím „velké“ školy: tělocvičny, hudebny, učebny PC, školní jídelna s výběrem ze 3 jídel, keramická dílna, cvičná kuchyňka, odborné učebny.
Školní družina s provozem od 6:30 hod. – 17:30 hod. umístěná v hernách, možnost navštěvovat kroužky školní družiny, vlastní dětské hřiště.
Bohatá nabídka mimoškolní činnosti (sborový zpěv, flétny, klavír, florbal, atletika, pohybové hry, konverzace v českém jazyce, dětský aerobik, bojové sporty, moderní tanec, balet, divadelní kroužek, keramika, keramika a výtvarné tvoření s anglickou konverzací, angličtina s rodilým mluvčím, vaření, kurz konverzace v českém jazyce pro děti z cizojazyčného prostředí aj.).
Tradiční přípravné dílničky pro předškoláky a jejich rodiče budou zahájeny v průběhu měsíce ledna.
Bližší informace budou zveřejněny na www.fzsmeziskolami.cz, ve Stopu a ve spádových MŠ.

14.12.2017 • PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy