Granty, dotační programy - rok 2010

 

Žádost o dotaci - grant

Komu

Požadovaná částka

Stav vyřízení žádosti

Přidělená částka

Prázdninový kurz ČJ pro cizince

Úřad MČ Praha 13

40 tis. Kč

Částka přidělena

40 tis. Kč

Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

MŠMT ČR

27 tis. Kč

 Projekt nepodpořen

 

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců

MŠMT ČR

230 tis. Kč

Projekt podpořen

 230 tis. Kč

Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání

MŠMT ČR

339 tis. Kč

Projekt podpořen

 339 tis. Kč