Žádost o dotaci - grant

Komu

Požadovaná částka

Stav vyřízení žádosti

Přidělená částka

m

Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená žákům - cizincům z třetích zemí na rok 2013

MŠMT ČR

537 600,-Kč

podaná žádost

556 096,- Kč

Grant hl. města Prahy na podporu vzdělávání na území hl. města Prahy na rok 2013 –Rozvoj finanční gramotnosti žáků

Magistrát hlavního města Prahy

64 000,-Kč

podaná žádost

nepřidělen

Grant hl. města Prahy na podporu vzdělávání na území hl. města Prahy na rok 2013 –

Efektivní výuka jazyků

Magistrát hlavního města Prahy

200 000,-Kč

podaná žádost

nepřidělen

Intenzivní prázdninový kurz českého jazyka a průběžný kurz ČJ

Úřad MČ Praha 13

40 000,- Kč

v jednání

40 000,- Kč

Dotační programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2012

MŠMT ČR

293 565,-Kč

podaná žádost

159 158,-Kč

Rozvojový program MŠMT – Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

MŠMT ČR

155 00,-Kč

podaná žádost

nepřidělen

Grant hl. města Prahy na podporu vzdělávání na území hl. města Prahy na rok 2013 –

Prevence rizikového chování žáků

Magistrát hlavního města Prahy

118 400,-Kč

podaná žádost

nepřidělen