Žádost o dotaci - grant

Komu

Požadovaná částka

Stav vyřízení žádosti

Přidělená částka

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

MŠMT ČR

430525,- Kč

projekt podpořen

121 000,- Kč

Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená žákům - cizincům z třetích zemí na rok 2011

MŠMT ČR

488 900,- Kč

projekt podpořen

466 000,- Kč

Kompenzační pomůcka – notebook pro Martina

Nadační fond „Slunce pro všechny“

20 000,- Kč

projekt podpořen

20 000,- Kč

Intenzivní prázdninový kurz českého jazyka a průběžný kurz ČJ

Úřad MČ Praha 13

40 000,- Kč

projekt podpořen

40 000,- Kč

 

Kromě toho byla ze sdružených prostředků vybudována plošina z přízemí do 2. patra pro zajištění bezbariérového přístupu do všech učeben školy.