Žádost o dotaci - grant

Komu

Požadovaná částka

Stav vyřízení žádosti

Přidělená částka

Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená žákům - cizincům z třetích zemí na rok 2012

MŠMT ČR

502 400,-Kč

projekt podpořen

378 380,-Kč

Grant hl. města Prahy na podporu vzdělávání na území hl. města Prahy na rok 2012 –Rozvoj finanční gramotnosti žáků

Magistrát hlavního města Prahy

78 000,-Kč

projekt podpořen

78 000,- Kč

Dotační program „Zdravé město Praha 2012“ – oblast protidrogové prevence

Magistrát hlavního města Prahy

78 000,-Kč

projekt podpořen

57 800,-Kč

Intenzivní prázdninový kurz českého jazyka a průběžný kurz ČJ

Úřad MČ Praha 13

40 000,- Kč

projekt podpořen

40 000,-Kč

Dotační programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2012

MŠMT ČR

267 640,-Kč

projekt podpořen 266 900,- Kč

Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje (9. výzva)

MŽP

69 908,-Kč

grant podpořen 69 908 Kč