Granty, dotační programy 2009

 

 

 

Žádost o dotaci - grant

Vyhlašovatel

Požadovaná částka

Stav vyřízení žádosti

Přidělená částka

Rekonstrukce školního sportovního hřiště

Hl.m. Praha

9 386 tis. Kč

schváleno

1 400 tis. Kč

Na podporu environmentálního vzdělávání a osvěty

MŠMT ČR

102 tis. Kč

Částka přidělena

102 tis. Kč

Český jazyk pro cizince

MŠMT ČR

260 tis. Kč

 

0

Celkem

 

 

 

1 502 tis. Kč