Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Mapa webu

O škole

Vloženo: 22.7.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 502x | Zatím neupraveno

 

Zaměření školy:

 

Škola úspěšně propojuje moderní a inovativní vyučovací metody s dobrým tradičním základem všeobecného vzdělávání. Školní vzdělávací program "Škola základ celoživotního vzdělávání" je založen na zásadě širokého všeobecného vzdělávání s možností specializace: Žáci si na 2. stupni volí rozšíření základního kmene učiva o: informatiku a výpočetní techniku, konverzaci v anglickém jazyce, sport, ekologický přírodopis nebo volí posílení vyučování českého jazyka a matematiky o další vyučovací hodinu.

 

Výuka jazyků:

 

Anglický jazyk od 1. třídy, dotace výuky anglického jazyka je 3 hodiny týdně s možností rozšíření o další hodinu anglické konverzace, druhý cizí jazyk: němčina, španělština nebo ruština v 6.-9. třídě s dotací 2 hodiny týdně

 

 

Volitelné předměty:

 

1.stupeň: konverzace z AJ, praktická matematika, praktická čeština, semináře z ČJ a M (příprava na gymnázium),

2.stupeň: praktické činnosti – digitální technologie, sportovní aktivity, ekologický přírodopis, výtvarný ateliér, tvůrčí psaní

 

Nepovinné předměty:

 

Čeština, matematika, anglický jazyk (určeno jako doučování a docvičování učiva)

 

Vybavenost školy:

 

Odborné učebny s interaktivními tabulemi, odborné jazykové laboratoře, IT učebny, multimediální učebna přírodopisu, multimediální kinosál s notebooky, učebna v přírodě, 2 tělocvičny, hřiště (fotbal, běžecká dráha, víceúčelové hřiště), cvičný byt, bezbariérový přístup, kvalitní hřiště pro školní družinu, keramická dílna, vybavené herny školní družiny

 

Součásti školy:

 

Školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 3 jídel, z toho jedno vegetariánské)

 

Kroužky:

 

Sborový zpěv, flétnový sbor, hra na klavír, kroužek výtvarné techniky, kroužek vaření, keramika, dramatická výchova a divadlo, zajímavá fyzika a chemie – vědecké kroužky, sportovní kroužky - florbal, basketbal, fotbal, bojové umění, Sportovní klub Aktis Praha – atletika, dětský aerobik a moderní tanec, in-line bruslení….

 

Další školní aktivity:

 

Školy v přírodě, exkurze, lyžařské zájezdy, jazykové pobyty