Společnost Levné-baterky.cz
podporuje naší školu výrobky
„Green Cell"


Zde může být i vaše logo
cehula@fzsmeziskolami.cz

Sponzoři školy
Kotva
Mapa webu

O školní družině

Vloženo: 30.8.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 11479x | Zatím neupraveno

Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při sestavování činnosti pro děti ve ŠD a výchovného působení vychovatelek. Hlavním posláním ŠD je umožnění odpočinku a rekreace dětí po vyučování a skládání zájmových činností.

 

Aktivity ŠD:

Relaxační chvilky po obědě spojené s četbou, poslechem, dechovým a relaxačním cvičením

 • Hry zaměřené na rozvoj vědomostí a dovedností získaných ve škole, hry pro radost
 • Aktivity na školní zahradě, školním hřišti, učebně v přírodě – hry podněcující kolektivní cítění, fair play, různé soutěž
 • Výtvarné aktivity – využití různých výtvarných technik
 • Rukodělné činnosti rozvíjející jemnou motoriku
 • Podpora samostatnosti dětí a jejich soběstačnost při samoobslužných činnostech
 • Návštěvy kulturních akcí v budově škol i mimo ni např. divadlo, kino, výstavy, muzea…
 • Zájmové kroužky pro žáky ŠD vedené vychovatelkami zaměřené na pohybovou a sportovní průpravu, ochranu přírody, rozvoj logického myšlení, rozvoj motorických schopností, jazykovou průpravu, výtvarné aktivity….
 • Aktivní práce s žáky – cizinci pomoc při zvládání učiva, jazykové bariéry a přípravy na vyučování za spolupráce třídního učitele a rodiny
 • Aktivní začlenění žáků s ADHD a jinými poruchami do kolektivu spolužáků ve třídě a školní družině pro bezproblémové soužití za pomoci třídního učitele a rodičů
 •  

Cíle ŠD:

 • Snažit se, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a v družině vládla kamarádská atmosféra
 • Podporovat citlivé vztahy k lidem, přírodě a její ochraně
 • Rozvíjet pohybové schopnosti dětí a učit je chránit si své zdraví
 • Vést děti ke schopnosti spolupráce a respektování druhých
 • Rozvíjet tvořivé schopnosti, dovednosti a estetické vnímání při zájmových činnostech
 • Zájmové vzdělávání probíhá formou zájmových a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovnou hrou, učením a individuální prací
 • Aktivně začleňovat žáky cizince a žáky se specifickými poruchami do kolektivu ostatních
 •  

Provozní doba školní družiny:

Ranní družina: 6:30 – 8:45 hod

Odpolední družina: 11:45 – 17:30 hod

Žák je přijat do družiny po vyplnění závazného Zápisního lístku, který obdrží od vychovatelky.

 

Odchod žáků ze ŠD:

děti jsou vydávány pouze rodičům nebo jiným osobám, které jsou uvedeny v zápisním lístku nebo notýsku ŠD. (DRUŽÍNEK)

 

Platba ŠD:

Poplatek za školní družinu je 300. – Kč měsíčně.

Platí se na účet školní družiny: 1. pololetí: září- prosinec : 1 200. – Kč

 1. pololetí: leden- červen : 1 800. – Kč

Číslo účtu: 5913523319/0800 variabilní symbol obdrží žák od vychovatelky.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.