Společnost Levné-baterky.cz
podporuje naší školu výrobky
„Green Cell"


Zde může být i vaše logo
cehula@fzsmeziskolami.cz

Sponzoři školy
Kotva
Mapa webu

O škole

Vloženo: 22.7.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 8723x | Zatím neupraveno

Z historie školy:
Škola byla oficiálně otevřena v únoru 1993, kdy již měla 50 žáků. První žáci, kteří byli vzděláváni zpočátku individuální formou, však přicházeli od září 1992. Učitelé vedle vyučování prvních jednotlivců nakupovali, vybavovali, zařizovali, zkrátka dělali ze stavby školu. Počet žáků rychle narůstal a koncem 90. let, kdy jsme měli přes 700 žáků ve 30 třídách, rozhodlo zastupitelstvo naší městské části vybudovat nový pavilon s 10 učebnami.

V roce 2000 se škola stala Fakultní základní školou. 

 

Ve vybavení školy je pavilon prvního stupně s bezbariérovým přístupem, počítačové učebny, jídelna nebo zrekonstruovaný kinosál pro konference, divadelní představení, projekce či zasedání.


Pro žáky z cizojazyčného prostředí pořádá škola každoročně letní jazykový kurz českého jazyka hrazený z grantu, pro všechny organizuje školy v přírodě, plavecké kurzy, poznávací a pobytové zájezdy a lyžařské výcviky.

 

Žáci školy jsou velmi úspěšní nejen ve sportovních, ale i vědomostních soutěžích. Za dobu existence prošly školou stovky žáků, z nichž někteří se na své budoucí povolání teprve připravují, jiní jsou už v dospělém věku a našli si poctivé místo v životě.

 

Zaměření školy:

 

Škola úspěšně propojuje moderní a inovativní vyučovací metody s dobrým tradičním základem všeobecného vzdělávání. Školní vzdělávací program "Škola základ celoživotního vzdělávání" je založen na zásadě širokého všeobecného vzdělávání s možností specializace: Žáci si na 2. stupni volí rozšíření základního kmene učiva o: informatiku a výpočetní techniku, konverzaci v anglickém jazyce, sport, ekologický přírodopis nebo volí posílení vyučování českého jazyka a matematiky o další vyučovací hodinu.

 

Výuka jazyků:

 

Anglický jazyk od 1. třídy, dotace výuky anglického jazyka je 3 hodiny týdně s možností rozšíření o další hodinu anglické konverzace, druhý cizí jazyk: němčina, španělština nebo ruština v 6.-9. třídě s dotací 2 hodiny týdně

 

 

Volitelné předměty:

 

1.stupeň: konverzace z AJ, praktická matematika, praktická čeština, semináře z ČJ a M (příprava na gymnázium),

2.stupeň: praktické činnosti – digitální technologie, sportovní aktivity, ekologický přírodopis, výtvarný ateliér, tvůrčí psaní

 

Nepovinné předměty:

 

Čeština, matematika, anglický jazyk (určeno jako doučování a docvičování učiva)

 

Vybavenost školy:

 

Odborné učebny s interaktivními tabulemi, odborné jazykové laboratoře, IT učebny, multimediální učebna přírodopisu, multimediální kinosál s notebooky, učebna v přírodě, 2 tělocvičny, hřiště (fotbal, běžecká dráha, víceúčelové hřiště), cvičný byt, bezbariérový přístup, kvalitní hřiště pro školní družinu, keramická dílna, vybavené herny školní družiny

 

Součásti školy:

 

Školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 3 jídel, z toho jedno vegetariánské)

 

Kroužky:

 

Sborový zpěv, flétnový sbor, hra na klavír, kroužek výtvarné techniky, kroužek vaření, keramika, dramatická výchova a divadlo, zajímavá fyzika a chemie – vědecké kroužky, sportovní kroužky - florbal, basketbal, fotbal, bojové umění, Sportovní klub Aktis Praha – atletika, dětský aerobik a moderní tanec, in-line bruslení….

 

Další školní aktivity:

 

Školy v přírodě, exkurze, lyžařské zájezdy, jazykové pobyty

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.