Společnost Levné-baterky.cz
podporuje naší školu výrobky
„Green Cell"


Zde může být i vaše logo
cehula@fzsmeziskolami.cz

Sponzoři školy
Kotva
Mapa webu

ZÁPIS ON-LINE pro registraci k zápisu je otevřen

Vloženo: 24.3.2022 | Autor: Cehula | Zobrazeno: 1146x
Zápis se uskuteční 7. dubna od 13:00 - 18:00 a 8. dubna od 13:00 - 17:00 v novém pavilónu školy. Už teď je na webu školy otevřen portál ZÁPISY ON-LINE, kde si rodiče mohou vyplnit přihlášku, následně stáhnout žádost o přijetí (žádost o odklad školní docházky). Odkaz a další důležité informace najdete v článku...

Vážení rodiče,

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU můžete podat elektronicky – Zápis online

přihláška a rezervace termínu - zde si můžete zarezervovat termín zápisu, klikněte na banner

 

- žádost o přijetí elektronicky vyplníte a odešlete podle pokynů

- na email, který uvedete v žádosti, Vám přijde Vaše žádost v PDF

- žádost vytiskněte, všechny ostatní nevyplněné informace jsou dobrovolné (můžete a nemusíte je doplnit)

- poté žádost podepište a přineste společně s povinnými doklady – (rodný list dítěte, občanský průkaz / průkaz totožnosti zákonného zástupce) společně k zápisu

 

 

V případě, že nemáte možnost přihlášku podat elektronicky, budou formuláře přihlášek připravené u zápisu, kde si je můžete vyplnit.

 

V případě, že došlo ke změně bydliště v dubnu, doložte skutečnost výpisem z evidence obyvatel (prostá kopie), v ostatních případech se Vaše bydliště ověří přímo z evidence obyvatel.

 

Pokud žádáte o předčasný nástup, postupujete stejně dle toho jak je shora uvedeno, pak při zápisu ještě vyplníte žádost a přiložíte požadovaná potvrzení:

a) děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP –pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum) = jedno vyjádření

b) děti narozené 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře = dvě vyjádření.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO – Dětem jsou při vyplnění žádosti přidělena registrační čísla, pod nimiž budou zveřejněny výsledky zápisu.

 

CHCETE ŽÁDAT O ODKLAD

Postupujte stejně, jak bylo popsáno výše, a v přihlášce navíc zaškrtnete, že budete žádat o odklad školní docházky. Dále přiložíte i vytištěnou a podepsanou Žádost o odklad (přijde Vám mailem spolu s Žádostí o přijetí, pokud jste zatrhli možnost „Chci žádat o odklad“), nebo lze opět vyzvednout prázdný formulář ve škole, vyplnit a odevzdat spolu s Žádostí o přijetí.

Pokud již máte doporučení k odkladu z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) a od lékaře (nutno doložit), odevzdáte vše spolu s oběma žádostmi.

 

Pokud ještě nemáte k doporučení k odkladu z PPP k dispozici. Prosíme uveďte na žádost o odklad, zda již máte termín vyšetření v PPP. Správní řízení ohledně odkladu bude přerušeno.

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu svého dítěte.

Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, kontaktujte vedení školy.

 

Pokud budete mít jakékoliv otázky můžete napsat své dotazy na mail: zastupce@fzsmeziskolami.cz nebo zavolat na číslo +420 730 826 141

 

Děkujeme
FZŠ MEZI ŠKOLAMITato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.